elektroinštalácie automatizácia revízie

Zber a archivácia údajov

Zber a archivácia údajov v širokom rozsahu.

Zabezpečujeme meranie veličín ako :

- pH, teplota, tlak, výška hladiny, objem nádrží, redox, vodivosť, zákal, vzdialenosť, hmotnosť, ...

 

Fotogaléria: Zber a archivácia údajov