priemyselné technológie, revízie, projektovanie

Neutralizačné stanice

Chemické neutralizačné stanice podľa potrieb zákazníka.

Miešanie mechanickým miešadlom, vzduchom, prúdením, ...

 

Fotogaléria:

 • Neutralizačná stanica
  Neutralizačná stanica
 • Separátor
  Separátor

  Lamelový sedimentačný separátor

 • Zostava nádrží
  Zostava nádrží
 • Príprava roztokov
  Príprava roztokov