priemyselné technológie, revízie, projektovanie

Modulárne a mobilné technológie

Modulárne a mobilné technológie predovšetkým v oblasti vodohospodárstva. Rôzne prevedenia ako napíklad kontajnerové mobilné prevedenie.

Fotogaléria: Modulárne a mobilné technológie

 • Zhrabovací most
  Zhrabovací most

  Zhrabovací most pre sedimentáčne nádrže

 • Odvodný žľab
  Odvodný žľab

  Odvodný naklápací žľab

 • Zhrabovací most - vrchné a spodné stieranie
  Zhrabovací most - vrchné a spodné stieranie

  Zhrabovací most pre sedimentáčne nádrže

 • Pojazdný zhrabovací most
  Pojazdný zhrabovací most

  Kompletný zhrabovací most

 • Kalolis
  Kalolis

  Komorový kalolis

 • Kalový koláč
  Kalový koláč

  Výsledný produkt po vylisovaní

 • Chemické hospodárstvo
  Chemické hospodárstvo

  Príprava chemických roztokov

 • Absorbéry
  Absorbéry
 • Absorbér
  Absorbér
 • Ostrekové rámy
  Ostrekové rámy

  Súčasť výrobnej linky

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Panelová zostava

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Panelová zostava

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Dávkovanie chemických reagentov
  Dávkovanie chemických reagentov

  Dávkovacie zostavy

 • Dávkovanie chemických reagentov
  Dávkovanie chemických reagentov

  Dávkovacie zostavy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Ostreková tryska
  Ostreková tryska

  Súčasť ostrekových rámov

 • Bio filter
  Bio filter

  Absorbér - dodávka ostrekových rámov

 • Bio filter
  Bio filter

  Absorbér - dodávka ostrekových rámov

 • Chemický rekator
  Chemický rekator

  Zmes po vyzrážaní