certifikácie a odborné osvedčenia elres

Certifikáty spoločnosti ELRES Nitra s.r.o.

Certifikácie a osvedčenia potvrdzujú odbornú spôsobilosť našich pracovníkov a revíznych technikov a zabezpečujú kvalitu montáže špecializovaných prvkov. 

Spoločnosť ELRES Nitra s.r.o. je certifikovaná v týchto oblastiach:

 • Certifikát: Zvárač termoplastov ČSS-ANB
  Certifikát: Zvárač termoplastov ČSS-ANB

  Zvárač splnil požiadavky kvalifikácie podľa normy ČSN EN 13067:2013. Platnosť do 2021

 • Osvedčenie TUV SUD: Elektrotechnik na riadenie prevádzky
  Osvedčenie TUV SUD: Elektrotechnik na riadenie prevádzky

  pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu

 • Osvedčenie TUV SUD: Elektrotechnik špecialista
  Osvedčenie TUV SUD: Elektrotechnik špecialista

  na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

 • EU certificate EN 13067 Plastic welding personnel
  EU certificate EN 13067 Plastic welding personnel

  Pracovník splnil podmienky európskej normy EN 13067 zváračov termoplastov a odborné skúšky na vykonávanie tejto činnosti

 • EÚ certifikát EN 13067 - preklad SK
  EÚ certifikát EN 13067 - preklad SK

  Overený preklad európskeho certifikátu podľa normy EN 13067 zváračov termoplastov po splnení odborných skúšok na vykonávanie tejto činnosti

 • Osvedčenie Komory elektrotechnikov SR o odbornom vzdelávaní
  Osvedčenie Komory elektrotechnikov SR o odbornom vzdelávaní

  Má právo označovať odborné dokumenty prepožičanou pečiatkou člena Slovenského elektrotechnického zväzu - osvedčenie vydané 2011

 • Certifikát Simex Control: Operátorské panely
  Certifikát Simex Control: Operátorské panely

  Potvrdzuje, že pracovník ELRES absolvoval odborný kurz Odborné panely, textové displeje v softvére SIMATIC WinCC Flexible. Máj 2010

 • Certifikát JABLOTRON: Inštalácia el. zabezpečovacích systémov
  Certifikát JABLOTRON: Inštalácia el. zabezpečovacích systémov

  Potvrdzuje, že pracovník ELRES je kvalifikovaný vykonávať inštaláciu elektrotechnických zabezpečovacích systémov od spol. JABLOTRON. Nov. 2018

 • Osvedčenie SIMATIC systémy
  Osvedčenie SIMATIC systémy

  Potvrdzuje, že pracovník ELRES absolvoval odborné školenie o systémoch Simatic. Autorizované školiace stredisko NEC: október 2010

 • Oprávnenie TSÚ o odbornej spôsobilosti
  Oprávnenie TSÚ o odbornej spôsobilosti

  ELRES Nitra je odborne spôsobilý zamestnávateľ: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Vystavené 2018

 • Certificate: Plastic Bonder ČSS ANB
  Certificate: Plastic Bonder ČSS ANB

  Specialist certificate: Plastic Bonder for bonding the plastic pipelines. Valid until Marc 2021. Issued by Czech Welding Association

 • Certifikát: Lepič plastov ČSS ANB
  Certifikát: Lepič plastov ČSS ANB

  Pracovník splnil požiadavky kvalifikácie Lepič plastov pre lepenie potrubných systémov. Vydala Česká svářečská společnost ANB. Platnosť Marec 2021

 • Živnostenské oprávnenie Elres Nitra
  Živnostenské oprávnenie Elres Nitra

  Elres Nitra registrovaný v živnostenskom registri OÚ Nitra 430-540252 (2018) Opravy a odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

 • Živnostenské oprávnenie Elres Nitra
  Živnostenské oprávnenie Elres Nitra

  Elres Nitra registrovaný v živnostenskom registri OÚ Nitra 430-540252 (2018) Kovovýroba, výroba elektrických zariadení a súčiastok, klimatické systémy, predaj zariadení