plastové nádrže elres

Príslušenstvo (meracia a regulačná technika, iné)

Zabezpečujeme kompletné vybavenie a doplnky k nádržiam. Meranie výšky hladiny, monitorovanie priesakov, pH, teplota, tlak, redox, vodivosť, pretok, analytické merania, ...

 

Fotogaléria: Príslušenstvo

  • Meranie tlaku
    Meranie tlaku

    Ovládanie frekvenčných meničov

  • Podtlakové zariadenie
    Podtlakové zariadenie
  • Limitné meranie výšky hladiny
    Limitné meranie výšky hladiny
  • Zobrazenie nameraných údajov
    Zobrazenie nameraných údajov
  • Meranie vodivosti a teploty
    Meranie vodivosti a teploty
  • Meranie vodivosti a teploty
    Meranie vodivosti a teploty