elektroinštalácie automatizácia revízie

Revízie

Revízie elektrických zariadení (elektroinštalácie, ručné náradie, spotrebiče, stroje, bleskozvody, ...).

Do 1 000 V bez nebezpečenstva výbuchu.

 

Fotogaléria: revízie