Zásady ochrany osobných údajov

Adresa našej webovej stránky je: www.elres.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame:

Kontaktné formuláre:

Vami vyplnené kontaktné formuláre su preposielané priamo na náš email, neuchovávame ich na webovej stránke.

Analytické nástroje:

Cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže sme pri týchto cookies vykonali opatrenia, aby sme zabránil ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

S kým zdieľame vaše údaje:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.