elektroinštalácie automatizácia revízie

Bezdrôtový prenos signálov

Bezdrôtový prenos signálov z jednotlivých prvkov merania a regulácie.

Automatické zasielanie nazbieraných údajov (grafy, tabuľky, ...).

 

Fotogaléria: bezdrôtový prenos signálov