priemyselné technológie, revízie, projektovanie

Priemyselné technológie

Priemyselné technológie: robíme návrhy a realizáciu systémov a prvkov ako sú výrobné linky, modulárne a mobilné technológie, chemické reaktory, neutralizačné stanice, prípravné jednotky a rôzne dávkovacie zostavy a dávkovače na roztoky či sypké materiály.

Modulárne a mobilné technológie: robíme modulárne a mobilné technológie predovšetkým v oblasti vodohospodárstva. Rôzne prevedenia, ako napríklad kontajnerové mobilné prevedenie.
Modulárne a mobilné technológie

Chemické reaktory: v rôznom materiálovom a tvarovom prevedení. Použité materiály plast (PP, PE, PVC-C, PVC-U, PVDF, ABS, ...) alebo nerezové prevedenie. Možnosť objednania rôznych tvarov (valec, kužeľ, ihlan, ...)
Chemické reaktory

Neutralizačné stanice: máme k dispozícii silný tím špičkových revíznych technikov, skúsených projektantov, bezpečnostných technikov, programátorov PLC (riadiacich systémov), šikovných montážnych pracovníkov ako aj zákazkovú výrobu rozvádzačov a iných prvkov.
Neutralizačné stanice

Prípravné jednotky roztokov: v manuálnom alebo automatickom vyhotovení. Príprava rôznorodých roztokov z práškovej, granulovanej alebo tekutej formy. Príprava flokulantov, vápenného mlieka alebo iných produktov.
Prípravné jednotky

Dávkovacie zostavy: výroba dávkovacích zostáv (sacie koše, potrubné rozvody a magistrály, injektory, kontrolné priezory, ...)
Dávkovacie zostavy

Dávkovanie roztokov: Dávkovanie rôznorodých roztokov a chemikálií. Materiál čerpadiel PP, PVC, PVDF, nerez, ... Rôzne pohony a typy čerpadiel (elektromagnetické, hadicové, zubové, vretenové, vzduchové, membránové, ...) Široká paleta hydraulických výkonov.
Dávkovanie roztokov

Dávkovanie sypkých materiálov: Dávkovanie sypkých materiálov (prášky, granule, ...) Predovšetkým materiály ako vápenný hydrát, flokulanty, aktívne uhlie, ....
Dávkovanie sypkých materiálov

V každej oblasti poskytujeme aj projektovanie, revízie, montáže, konzultácie, poradenstvo, školenia PLC.

Fotogaléria: Priemyselné technológie

 • Zhrabovací most
  Zhrabovací most

  Zhrabovací most pre sedimentáčne nádrže

 • Odvodný žľab
  Odvodný žľab

  Odvodný naklápací žľab

 • Zhrabovací most - vrchné a spodné stieranie
  Zhrabovací most - vrchné a spodné stieranie

  Zhrabovací most pre sedimentáčne nádrže

 • Pojazdný zhrabovací most
  Pojazdný zhrabovací most

  Kompletný zhrabovací most

 • Kalolis
  Kalolis

  Komorový kalolis

 • Kalový koláč
  Kalový koláč

  Výsledný produkt po vylisovaní

 • Chemické hospodárstvo
  Chemické hospodárstvo

  Príprava chemických roztokov

 • Absorbéry
  Absorbéry
 • Absorbér
  Absorbér
 • Ostrekové rámy
  Ostrekové rámy

  Súčasť výrobnej linky

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Panelová zostava

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Panelová zostava

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Úpravňa vôd
  Úpravňa vôd

  Riadenie a dávkovanie reagentov

 • Dávkovanie chemických reagentov
  Dávkovanie chemických reagentov

  Dávkovacie zostavy

 • Dávkovanie chemických reagentov
  Dávkovanie chemických reagentov

  Dávkovacie zostavy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Potrubný systém pre absorbér
  Potrubný systém pre absorbér

  Ostrekové rámy

 • Ostreková tryska
  Ostreková tryska

  Súčasť ostrekových rámov

 • Bio filter
  Bio filter

  Absorbér - dodávka ostrekových rámov

 • Bio filter
  Bio filter

  Absorbér - dodávka ostrekových rámov

 • Chemický rekator
  Chemický rekator

  Zmes po vyzrážaní