elektroinštalácie automatizácia revízie

Elektroinštalácie, automatizácia a revízie

Projektovanie a realizácia elektroinštalácií, automatizovaných systémov

V ELRES Nitra s.r.o. máme k dispozícii silný tím špičkových revíznych technikov, skúsených projektantov, bezpečnostných technikov, programátorov PLC (riadiacich systémov) a šikovných montážnych pracovníkov, ktorí majú 20-ročnú prax vo výrobe rozvádzačov a realizácii elektroinštalačných prác. Máme aj vlastnú zákazkovú výrobu niektorých prvkov, ktoré vyrobíme na mieru podľa potrieb a špecifikácií systému.

V prípade potreby vieme klientom poskytnúť aj školenia PLC ako aj konzultácie a poradenskú činnosť v oblasti elektroinštalácií, priemyselných technológií, automatizácie.

elektroinštalácie a automatizácia

Revízie elektroninštálácií a zariadení

Spoločnosť ELRES Nitra s.r.o. vykonáva aj pravidelné a špeciálne revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) pre všetky časti elektroinštalácie a zariadení aj v automatizovaných systémoch, najmä v priemyselných objektoch, výrobných prevádzkach, firemných priestoroch, obchodných prevádzkach a všade, kde sú revízie rozvodov a zariadení potrebné.

Čo vám ELRES v oblasti elektroinštalácií a automatizácie ponúka:

Projekčná činnosť, Revízie, Elektroinštalácie, Meranie a regulácia, Bezdrôtový prenos signálov, Monitoring, zber a archivácia dát, Vzdialené prenosy údajov, Výroba rozvádzačov, Vizualizácie, Prípojky NN, Riadiace systémy.

Fotogaléria: Elektroinštalácie a automatizácia