Akcia - Úpravne vody !!!

Akcia - Úpravne vody !!!

Aktuálne u nás prebieha akcia na úpravne vody pre rodinné domy a menšie prevádzky. Úpravňa vody predstavuje súčasné a progresívne riešenie úpravy pitných vôd, odstránenie vodného kameňa a ostatných nežiadúcich zložiek vo vode. 

Úlohou úpravne vody je proces umožňujúci získať lepšiu kvalitu pitných vôd. Lepšia kvalita vody má za dôsledok :

                            Lepšie zdravie  ( kvalitnejšia voda, odstránenie škodlivých zložiek, ...)

                            Lepšia chuť vody ( bez zápachu, sfarbenia, ...)

                            Predĺženie životnosti spotrebičov z dôvodu odstránenia vodného kameňa

                            Predĺženie životnosti potrubného systému, kúrenia, vodovodné batérie, ... 

                                                                                                      V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodnite si bezplatnú obhliadku a odber vôd.

                                                                                                      Na základe získaných informácií Vám vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašich potrieb.