Bezpečnostná technika

mail elres@elres.sk telefon 0905 733 972, 0905 456 335
Kategória: Uncategorised
  • Spoločnosť  ELRES  zabezpečuje návrh riešení od vypracovania projektu až po realizáciu.
  • Realizácia je v podobe dodávky, montáže, uvedenia do prevádzky jednotlivých častí bezpečnostnej techniky. Pokrývame komplexnú ochranu osôb a majetku.

Ponúkame :

  • Zabezpečovacie systémy
  • Protipožiarna ochrana budov
  • Kontrola vstupov (dochádzky)
  • Kamerové systémy
  • Slaboprúdové rozvody
  • Servis
  • Pravidelné odborné skúšky
  • Pravidelné odborné revízie
protipožiarna ochrana